Published News

Trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về văn hóa nếu không muốn xa lạ và ngạc nhiên khi đặt chân đến các nước Châu Âu

https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=202566

Ở mỗi một quốc gia hay châu lục, do điều kiện tự nhiên và môi trường sinh sống khác nhau nên sẽ có những cách nhìn không giống nhau về cái đẹp. Điển hình như ở màu da, con người Châu Âu yêu thích nước da ngăm và