Published News

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่า ที่มีค่าแค่การไป สักครั้งในชีวิต

http://claytontour2019.angelfire.com/index.blog/1673892/224184170224184180224185136224184135224184151224184181224185136224184136224184179224184149224185137224184173224184135224184163224184185224185137-224184129224185136224184173224184153224184151224184181224185136224184136224184176224185132224184155224185128224184151224184181224185136224184162224184167224184170224184154224184178224184162224185134224184151224184181224185136224184155224184163224184176224185128224184151224184168224184158224184161224185136224184178/

หัวข้อการจะไปท่องเที่ยวพม่าหรือการจะไปทัวร์ประเทศพม่า ก็ชอบคิดถึงแต่ว่าที่เที่ยวเป็นวัดแค่นั้น แม้กระนั้นอันที่จริงแล้วพม่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะที่น่าดึงดูด วันนี้จะมาขอชี้แนะสถานที่น่าท่องเที่ยวในเมียนมาร์