Xem them biet thu Saigon Garden Riverside Village quan 9

http://sethjtkk340.bravesites.com/entries/general/biet-thu-saigon-garden-riverside-quan-9-ni%E1%BB%81m-m%C6%A1-%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-tr%E1%BA%BB

Nằm trong khu dân cư đã đi vào hoạt động ,vi tri Saigon Garden Riverside Village được thừa hưởng hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng đã được hoàn tất và đồng bộ, cư dân tại đây được kế thừa hệ thống giáo dục chất